Homeopatisch middel

Aan de hand van alles wat u verteld hebt, wordt het meest passende middel gezocht. Bij chronische klachten kan meestal volstaan worden met het eenmalig innemen van een dosis van het homeopatische middel. Meestal wordt na twee of drie maanden de dosis nog een keer herhaalt.

Het komt ook voor dat het middel vaker (een enkele keer dagelijks) moet worden ingenomen, dat is soms het geval bij meer acute klachten of bij een grote gevoeligheid. Het middel en de dosis worden op u afgestemd. Uw reactie op het homeopatische middel wordt zorgvuldig gevolgd.